De Kabass is een scholengemeenschap dewelke gevormd wordt door het bestuur van LKB vzw en het bestuur van de stedelijke scholen.
De twee besturen blijven afzonderlijk van elkaar bestaan.

Coördinerend directeur:
Anja Emmers
0484 98 69 41
anja.emmers@dekabass.be

Administratieve zetel:
Slinkerstraat 60
3920 Lommel
011 94 60 08

Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen (CASS):
LKB vzw: 
           Ludo Vander Mierde, 
           Johan Stevens 
           Anne-Lise Cuypers
Stedelijke Basisscholen: 
           Stijn Mertens 
           Karel Wieërs